Ecopack Fluvià Una nova generació d'envasos ecològics provinents de materials renovables

Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini ecopackfluvia.es pertanyen a PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA , amb domicili a Ctra. d’Olot, 5 de Sant Joan les Fonts (CP 17857), telèfon i fax +34 972 290 833, correu electrònic epf@ecopackfluvia.es i CIF A17033010.

Drets de propietat intel•lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  o de terceres persones amb qui PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a ecopackfluvia.es tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA

Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal PLÀSTICS DEL FLUVIÀ, SA  informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb ecopackfluvia.es
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 

ECOPACK FLUVIÀ®    Ctra. d'Olot, 5  ·  17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona)

Tels. 972 29 08 33  ·  972 29 21 20    Fax. 972 29 02 45